Giới thiệu

5 Tháng Chín, 2018

Phương pháp đầu tư

Phương pháp của chúng tôi là phân tích và tìm kiếm cơ hội những cổ phiếu dưới giá trị của doanh nghiệp bị đánh giá thấp và những doanh nghiệp có những định hướng chiến lược phát triển làm gia tăng giá trị của cổ phiếu trong tương lai đồng thời luôn phân tích những rủi ro mang tính vĩ mô , vi mô và quốc tế ảnh hưởng đến quá trình đầu tư để bảo đảm các khoản đầu tư có rủi ro ít nhất .

Với phương pháp đầu tư chuyên sâu nên Trường Phát invest sẽ không đầu tư dàn trải chỉ đầu tư vài cổ phiếu chủ chốt , giá trị đầu tư sẽ được phân bố theo quy mô của từng doanh nghiệp lớn nhỏ .

Thời gian đầu tư mang tính chất dài hạn có thể là 6 tháng , 1 năm hay vài năm và thực hiện đầu tư hạn chế rủi ro tìm kiếm lợi nhuận và có chính sách phân bổ quản lý hiệu quả danh mục đầu tư tạo lên sức mạnh của lãi suất kép hàng năm cho nhà đầu tư cũng như Trường Phát Invest .

Trường phát Invest sẽ không có công bố rộng rãi danh mục cổ phiếu trong quá trình đầu tư mà chỉ công bố NAV hàng tuần và có xác nhận của Công ty chứng khoán và Ngân hàng đảm bảo minh bạch về tiền bạc của nhà đầu tư .

Giới thiệu liên quan