Sản phẩm - Dịch vụ

5 Tháng Chín, 2018

Hợp đồng hợp tác đầu tư BCC

Hình thức hợp tác đầu tư BCC ( Chỉ đầu tư cổ phiếu trên TTCK Việt Nam ) như sau :

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật đầu tư năm 2014;

Hai bên cùng ký hợp đồng hợp tác và kết quả kinh doanh được Trường Phát Invest công bố báo cáo qua NAV hàng tuần

Tài khoản kinh doanh chứng khoán thuộc Trường Phát Invest quản lý và mở tại Công ty Chứng khoán và có công bố sao kê hàng tuần trên website.

NAV là giá trị tài sản của 1 đơn vị đầu tư ( giống như cổ phiếu 1 đơn vị đầu tư ban đầu : là 10.000 VND , NAV có thay đổi tăng giảm khi kết quả kinh doanh đem lại.

VD : NAV của một cổ phần góp vốn hợp tác ban đầu của khách hàng vào Trường Phát invest ( TPI) là 10.000 trên 1 Đơn vị đầu tư (ĐVĐT), giả sử TPI đầu tư cổ phiếu sau 6 tháng lãi 50% thì NAV lúc đó là 15000, thì khi đó người tham gia mới sẽ tính 1 ĐVĐT là 15.000 ( Số tiền đầu tư/15000= số lượng đơn vị đầu tư tại thời điểm góp vốn hợp tác)

Vốn đầu tư ban đầu của khách hàng tham gia vào thời điểm nào thì tính NAV tại thời điểm đó .

Cụ thể:

Chủ thể tham giaHình thứcKết quả kinh doanhThời hạn hợp đồngGhi chú
Bên A(Khách hàng)Góp vốnLãi 6%Lãi trên 6%Nếu lỗ Bên A chịuThời hạn hợp đồng 1 nămKhách hàng có thể rút vốn trước hạn chỉ cần thông báo Trường phát sẽ rút chuyển luôn hoặc chậm nhất 3 ngày làm việc cổ phiếu về tk sẽ bán rút luôn cho khách hàng .
Bên B(TPI)Hợp đồng tư vấn đầu tưKhông được hưởng phíĐược 30% trên phần lãi vượt 6%/nămBên B sẽ phân bổ vốn đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận , hạn chế rủi roCó thể chốt hợp đồng trước 6 tháng nếu Kết quả kinh doanh tốtBên B có kỳ vọng mức lợi nhuận >20% hàng năm căn cứ kết quả thông báo NAV

 

Vui lòng liên hệ với Chúng Tôi để hiểu rõ thêm chi tiết !

 

Sản phẩm - Dịch vụ liên quan