Sản phẩm - Dịch vụ

7 Tháng Mười Một, 2018

Đầu tư trực tiếp trên tài khoản khách hàng

Đây là sản phẩm mà Trường phát Invest nhận ủy quyền đặt lệnh mua bán trực tiếp trên tài khoản chứng khoán của khách hàng mở tại công ty Chứng khoán , Trường phát Invest không có chức năng rút tiền của khách, Tài khoản của khách nhận tiền từ tài khoản chứng khoán chuyển qua Ngân Hàng chính là Tài khoản đứng tên của khách hàng tại Ngân Hàng .

Số tiền trên tài khoản tối thiểu là 200.000.000 đ/tài khoản .

Khách hàng có thể kiểm tra tài khoản trực tuyến 24/24 .

Phí dịch vụ sẽ là : 30% trên phần lợi nhuận đem lại cho khách hàng , hai bên cũng ký  Hợp đồng hợp tác , thời gian là 1 năm , khách hàng có thể ngưng bất kỳ lúc nào, các nội dung chi tiết sẽ được ghi rõ trong Hợp đồng.

Sản phẩm này có lợi ích là khách hàng yên tâm vì Tài khoản chứng khoán là của mình không lo lắng do dự về việc tiền của mình nằm ở đâu .

 

 

Sản phẩm - Dịch vụ liên quan